Pravopis

VELIKA I MALA SLOVA

Velikim početnim slovima se pišu vlastita imena, i to:

a) lična imena i prezimena: Slavko, Zoran, Petrović, Milovanović;

b) nadimci i atributi ako se sami upotrebljavaju ili su srasli s imenom i postali njegov sastavni deo: Miša, Goca, Jovan Jovanović Zmaj, Dušan Silni, Ričard Lavljeg Srca, Petar Veliki;

c) imena božanstava: Jupiter, Afrodita, Zevs, Apolon;

č) imena životinja i građevina: Šarac, Jablan, Vučko, Sava centar, Krivi toranj u Pizi;

ć) imena pripadnika naroda: Srbin, Crnogorac, Mađar, Grk;

d) imena stanovnika gradova, krajeva, zemalja, država, kontinenata: Novosađanin, Piroćanac, Nišlija, Bačvanin, Jugosloven, Evropljanin, Australijanac;

đ) imena nebeskih tela: Sunce, Zemlja, Mesec, Kumova slama, Mars, Venera;

e) imena kontinenata, država, naseljenih krajeva i mesta (sve reči u njima osim veznika i priloga): Evropa, Srbija, Crna Gora, Horveška, Mačva, Dalmacija, Lika, Beograd, Tršić, Novi Sad, Bosna i Hercegovina, Brod na Kupi, Južna Amerika, Dvor na Uni;

f) imena mora, reka, jezera, planina i druga geografska imena: Dunav, Palić, Kopaonik, Morava, Jadransko more, Fruška gora, Plitvička jezera, Balkansko poluostrvo; ako se sastoje iz više reči, pišu se velikim početnim slovom samo prve reči, a druge samo ako su vlastite imenice: Južna Morava, Beli Drim.

g) imena ulica i trgova: Studentski Trg, Železnička ulica, Beogradska ulica; ako se sastoje iz više reči samo se prva reč piše velikim slovom a ostale malim slovom izuzev vlastitih imena: Bulevar Nikole Tesle, Ulica Petra Petrovića Njegoša;

h) imena praznika: Božić, Uskrs, Bajram, Đurđevdan, Nova godina, Prvi maj;

i) nazivi ustanova, preduzeća, društava: Matica srpska, Osnovna škola „Mladost“, Vojvođanska banka, Beogradsko dramsko pozorište, Sportsko društvo „Partizan“, Medicinski fakultet u Beogradu, Organizacija ujedinjenih nacija;

j) nazivi knjiga, časopisa, novina, književnih dela: Opšta enciklopedija, Naš jezik, Borba, Na Drini ćuprija, Đački rastanak;

k) prisvojni pridevi izvedeni od vlastitih imenica sufiksima -ov, -ev, -in: Markov, Milošev, Marin, Bosančeva, Beograđankina, Jugoslovenov.

Velikim početnim slovom se piše:

a) prva reč u rečenici:

Spušta se noć. Ledena kiša dobuje u prozore. Gde su ljudi? Nema žive duše! Ulice su puste.;

b) prva reč posle dve tačke kada je upravni govor među navodnicima:

Al’ govori Musa Arbanasa:

; „Priđi, Marko, ne zameći kavge,

il’ odjaši da pijemo vino…“

c) nastavak pisma iza naslova ako se pismo nastavlja u novom redu, i to bez obzira da li se iza naslova stavlja zarez ili uzvičnik:

Draga mama,


ili

Draga Ljiljo!

Tvoje pismo sam primila tek juče iako… Molim te, nemoj se ljutiti što se retko javljam…

Velikim početnim slovom pišu se zamenice Vi i Vaš iz poštovanja prema osobi kojoj se piše:

Dragi nastavniče, Javljamo Vam se odmah po dolasku u letovalište. Na putu smo se držali Vaših preporuka…

Malim slovom se piše:

a) nastavak upravnog govora ako je bio prekinut umetnutom rečenicom radi nekog objašnjenja; na primer:

„Hoće li svi“, pitao je direktor na zboru učenika, „pomoći u uređenju okoline škole?“;

b) nastavak rečenice posle upravnog govora, na primer:

„Hoćemo!“ – odgovorili su svi prisutni učenici.

; „Krenimo na posao, onda, odmah posle sastanka“ – povikaše neki učenici.

c) prisvojni pridevi izvedeni od vlastitih imenica sufiksima -ski, -ški, -čki, npr. novosadski, beogradski, evropski, češki, niški, subotički, američki, kragujevački;

d) zamenice vi i vaš kad se u pismu ne obraća samo jednoj osobi već grupi ili kad se piše dopis nekoj ustanovi, firmi, društvu; npr.:

Osnovnoj školi „J.J. Zmaj“, Sremska Mitrovica.

Obaveštavamo vas da je…

 

SASTAVLJENO I RASTAVLJENO PISANJE

REČI

 

Sastavljeno se pišu:

a) složenice koje imaju samo jedan akcenat i u kojima se prvi deo ne menja, na primer: Beograd (Beograda, Beogradu), goloruk, parobrod, pismonoša, bezdušan, jugozapadni, prepoloviti, izvući;

b) nazivi stanovnika naselja iako se imena tih naselja sastoje od dve akcentovane reči i pišu se odvojeno; na primer: Novosađanin (prema Novi Sad), Belocrkvanka (prema Bela Crkva), Bjelopoljac (prema Bjelo Polje);

c) prisvojni prodevi izvedeni od naziva mesta ako se sastoje od dve akcentovane reči, npr. gornjomilanovački (prema Gornji Milanovac), južnoamerički (prema Južna Amerika), krivopalanački (prema Kriva Palanka);

č) rečca ne uz imenice i prideve s kojima srasta u složenice, na primer: – neznanje, nečovek, nezahvalnost, neznalica, nebriga, neprijatelj – nepoznat, neprirodan, nezreo, nepismen, nevelik, nevidljiv;

ć) složeni prilozi kao: malopre, pokadšto, gdekad, gdegde, najednom, napamet, otprilike i predlozi: povrh, namesto, ukraj, uoči, podno;

d) rečca naj- u superlativu opisnih prideva, na primer: najlepši, najlakši, najbolji, najjači, najjednostavniji.

S crticom između prvog i drugog dela pišu se polusloženice, ako svaki od sastavnih delova čuva svoj akcenat i ako se prvi deo ne menja po padežima. Tako se pišu:

a) višečlani nazivi mesta, na primer: Herceg-Novi (iz Herceg-Novog, u Herceg-Novom), Ivanić-Grad;

b) dve imenice od kojih jedna određuje drugu, a zajedno označavaju jedan pojam, na primer: baš-čaršija, radio-amater, rak-rana, auto-put, general-major, general-potpukovnik;

Rastavljeno se pišu:

a) rečca ne u odričnim oblicima glagola, na primer: ne znam, ne veruju, ne dolazimo, ne pitaj, ne može; izuzetak su odrični glagoli neću, nemam, nemoj, nisam;

b) odrične zamenice niko, ništa, nikoji, ničiji, nikakav, kad se upotrebljavaju s predlogom, na primer: ni za koga, ni sa kim, ni u čijem, ni pred kakvim, ni za kojim;

c) rečca li uz glagole u upitnim rečenicama, npr. Hoćeš li doći? Veruješ li mi? Znaš li to? i u upitnim rečenicama sa da, na primer: Da li bi mi pomogla? Da li imaš novca?

 

INTERPUNKCIJA

 

U pisanju se radi jasnijeg prikazivanja onoga što hoće da se kaž, upotrebljavaju pojedini znaci koji se zajedno nazivaju interpunkcija ili rečenični znaci.

Znaci interpunkcije su: tačka, zarez, tačka i zarez, dve tačke, navodnici, upitnik, uzvičnik, zagrade i crta.

Tačka se stavlja na kraju obaveštajne – potvrdne i odrične rečenice, na primer: Svaki dan učim za ispit. Za ispit ne učim redovno.

Zarez se kao znak interpunkcije upotrebljava često i u različitim rečeničnim situacijama. Pošto je jedno od osnovnih načela srpskog pravopisa slobodna (logična) interpunkcija, za upotrebu zareza je najvažnije pravilo da se ono što je u mislima tesno povezano, što predstavlja jednu celinu, ne odvaja zarezom, a delovi koji čine celinu za sebe, odvajaju se zarezom od ostalih delova rečenice. Zarezom se odvajaju:

a) reči i skupovi reči (istovrsni delovi rečenice) u nabrajanju: Miša, Nenad i Srđan su otišli na izlet. Poneli su i dobre hrane, i bezalkoholnih pića, i društvenih igara.;

b) nezavisne rečenice kad nisu povezane veznicima: Došao je, pozdravio se, dobro večerao i nestao.;

c) paralelni delovi rečenice kad su u suprotnosti: Zadatak je težak, ali zanimljiv. Pokloniću tebi a ne Igoru. Nismo letovali na moru, već u planini.

d) rečenice koje su u suprotnosti: Kasnije smo krenuli, ali smo stigli na vreme. Vi ste pošli ranije a ipak ste zakasnili.;

e) rečenice u inverziji (kad se zavisna rečenica nalazi ispred glavne), na primer: Kad se spremim, pozvaću te telefonom. Ako možeš, pomozi mi. Iako sam znala, nisam odgovorila na sva pitanja.;

f) reč ili skup reči koji su naknadno dodati ili umetnuti u rečenicu: To je, dakle, tvoj voćnjak. Sve ću ti, naravno, ispričati. Ti si u pravu, neosporno.;

g) vokativ i apozicija su, takođe, naknadno dodati u rečenicu, pa se odvajaju zarezom, na primer: Vi ćete, deco, dobiti slatkiša. Tebi ćemo, bako, doneti voća. Dela Ive Andrića, jedinog jugoslovenskog Nobelovca, prevedena su na mnoge jezike.;

h) uzvici isto nisu sastavni delovi rečenice, pa se odvajaju zarezom: Uh, što je hladno! Oh, što me boli zub! O, stigla si?!;

i) umetnute rečenice na primer: U mom selu, koje je jedno od najuspešnijih u voćarstu, gotovo svi gaje maline.;

j) između mesta i datuma, na primer: Sombor, 15. avgust 1991. U Novom Sadu, 2. aprila 1957.

Tačka i zarez se upotrebljavaju:

a) između rečenica koje su u složenoj rečenici manje povezane sa drugim rečenicama, na primer: Kad smo se sreli, pozdravili smo se, razgovarali o školi; nismo pominjali nedavnu svađu.;

b) između grupa reči koje se razlikuju po srodnosti, na primer: Na put ću poneti: odeću, obuću, kišobran, higijenski pribor; knjige, sveske, pribor za pisanje; društvene igre, fudbal i reket za stoni tenis.

Dve tačke se se stavljaju:

a) iza reči kojima se najavljuje nabrajanje, a ispred onoga što se nabraja, na primer: Na pijaci kupi: sira, jaja, kajmaka, mesa, salate i luka.;

b) ispred navođenja tuđih reči (upravnog govora); npr. Rekao nam je doslovno: „Novac za ekskurziju je obezbeđen“.

Navodnicima se obeležavaju:

a) tuđe reči kad se doslovno navode, na primer: Ulazeći svi zagrajaše „Srećan ti rođendan!“

b) reči koje se upotrebljavaju s ironijom i kojima nečemu ne želi da se da suprotno značenje: npr.: Znam, ti si „vrednica“. Doneo je tvoj „veliki projatelj“.

Na kraju upitnih rečenica stavlja se upitnik, a iza uzvičnih rečenica, kao i iza manjih govornih jedinica koje se izgovaraju u uzbuđenju, povišenim glasom, stavlja se uzvičnik, na primer: Kako si? Šta radiš? Uh, što sam gladna! Ne viči! Požar! Kada se pitanje izgovara povišenim glasom iza njega se stavljaju i upitnik i uzvičnik; npr. On položio?! Ne daš?!

Zagradom se u rečenici odvaja ono što se dodaje radi objašnjenja prethodne reči ili dela rečenice, na primer: Interpunkcija (rečenični znaci) doprinosi jasnijem izražavanju. Imenske reči (imenice, pridevi, zamenice i brojevi) menjaju se po padežima. Za vreme Prvog svetskog rata (1914-1918) vladale su nestašice hrane, odeće i lekova.

Crta se piše:

a) Umesto prvog dela navodnika u dijalogu i to u štampanim tekstovima, a drugi deo se izostavlja; i na kraju upravnog govora se piše crta ako se rečenica nastavlja i objašnjava nešto o upravnom govoru; na primer:

– Ko je to bio? – Upita majka.

– Moj drug.

– Zašto ga nisi pozvao unutra?

– Žurio je – promrmlja Miloš.;

b) kad se želi nešto istaći, ili naglasiti suprotnost, neočekivanost; na primer: Pođem ja, kad – nigde nikog. Sve sam naučila, sve znam – ne vredi, zbunila sam se.

PRAVOPISNI ZNACI

Pravopisni znaci se upotrebljavaju uz pojedine reči za razliku od interpunkcije koja se upotrebljava u rečenici.

U pravopisne znake se ubrajaju: tačka, dve tačke, nekoliko tačaka, crta, crtica, zagrada, apostrof, znak jednakosti, znak porekla, akcentski znaci i genitivni znak.

a) Tačka se kao pravopisni znak upotrebljava:

– iza skraćenica: npr., itd., sl., tj.;

– iza rednih brojeva kada se pišu arapskim brojkama: 15. mart 1991. godine.

Tačka se ne piše iza rednih brojeva napisanih arapskim brojkama kada se iza njih nađe drugi pravopisni znak (zarez, zagrada, crta ili koji drugi); npr.: O tome ćete naći informacije na 119, 120, 121 i 122. strani. Na nekim spratovima (2, 4. i 5) su pokvarene električne instalacije. Na 10-15. kilometru ćeš ugledati planinarski znak.

b) Dve tačke se kao pravopisni znak pišu:

– između brojeva ili slova kojima se iskazuje neki odnos i čitaju se „prema“.

Na primer:

Rezultat utakmice je 2:1 u korist „Crvene Zvezde“.

Korenski samoglasnik se smenjuje o:i:a u rečima ploviti – plivati – poplaviti.

c) Nekoliko tačaka (najčešće tri) stavljaju se:

– umesto izostavljenog teksta i u isprekidanom tekstu; na primer:

Predlozi su: kod, pored, u, sa…

Kad se voz zaustavio, on se pojavi… i reče: „Divno je vratiti se kući“.

d) Crta se kao pravopisni znak upotrebljava:

– između brojeva umesto predloga do, npr.:

Kupi 10 – 15 kilograma krompira.

Ivo Andrić (1892-1975) je dobio Nobelovu nagradu za književnost.

Ako se ispred prvog broja nalazi predlog od, crtu ne treba pisati već ispisati i predlog do; na primer: Prvi svetski rat je trajao od 1914. do 1918. godine.

– između naziva gradova i drugih mesta da bi se označio pravac kretanja, na primer: Put Beograd – Niš ima veliki privredni značaj.

– između dva ili više imena kojima se označavaju tako tesno vezani pojmovi da oni čine jedan pojam.: Utakmica „Crvena Zvezda“ – „Partizan“ je uvek najznačajnija utakmica koja se igra.

e) Crtica se kao pravopisni znak piše:

– između delova polusloženica: radio-aparat, auto-mehaničar, foto-aparat, aero-miting;

– pri rastavljanju reči na slogove na kraju retka;

– u složenim ili izvedenim rečima u kojima se prvi deo piše brojem a drugi deo slovima: 150-godišnjica, 40-tih godina prošloga veka, 15-godišnjak;

– između skraćenica i nastavka za oblik, na primer: Prema Tanjug-ovoj vesti, do rata među sukobljenim stranama neće doći. Kulturna saradnja sa UNICEF-om je dobra.

f) Zagrada kao pravopisni znak:

– služi da označi oba oblika reči o kojima se govori, npr.:

– stavlja se iza rednog broja ili slova kojima se označava novi odeljak:

Predlog s(a) uz instrumental sredstva se ne upotrebljava.

1), 2), 3) itd. – a), b), v) itd.

g) Apostrof se stavlja umesto izostavljenog slova: Je l’ to tačno?

h) Znak jednakosti se upotrebljava između reči da bi se označila njihova jednaka vrednost, a čita se: jednako, ravno, isto što, jeste. Na primer:

himba = sumnja, tata = subjekat (u rečenici)

i) Znaci porekla su > i <. Upotrebljavaju se u stručnim tekstovima.

– znak > se čita „dalo je“ ili „razvilo se u“, npr.:

tvojega > tvoega > tvooga > tvoga;

– znak < se čita „postalo je od“, npr.:

crnji < crn -ji; junače – junak -e

j) Akcentski znaci se beleže u stručnoj literaturi (obično iz gramatike) i u običnim tekstovima kad je potrebno da se označi reč koja se od iste reči u susedstvu razlikuje samo akcentom; npr.:

Sâm sam to uvideo.

Došao je da dâ oglas.

k) Genitivni znak se stavlja na krajnji vokal genitiva množine kad je potrebno označiti razliku ovoga oblika od drugih oblika, najčešće genitiva jednine iste zamenice. Na primer: Iz primerâ možeš zaključiti o toj pojavi. Genitivnim znakom je naznačeno da je to genitiv množine, odnosno da se iz više primera može zaključiti, a ne samo iz jednog.

 

SKRAĆENICE

 

U srpskom jeziku postoje dve vrste skraćenica:

I Skraćenice koje nastaju skraćivanjem reči u čitanju se izgovaraju potpuno, kao da nisu skraćene. I one se međusobno razlikuju, a najčešće se upotrebljavaju sledeće:

a) skraćenice kod kojih se skraćivanje označava tačkom:

br. (broj) tzv. (takozvani) ž.r. (ženski rod)
uč. (učenik) i sl. (i slično) v.d. (vršilac dužnosti)
str. (strana) tj. (to jest) o.g. (ove godine)

b) skraćenice za mere, veličine, novčane jedinice koje se pišu bez tačke:

m (metar) g (gram) USD (američki dolar)
cm (centimetar) t (tona) EUR (evro)
km (kilometar) l (litar) JPY (japanski jen)
kg (kilogram) dcl (decilitar) GBP (britanska funta)
mg (miligram) hl (hektolitar) SIT (slovenački tolar)

Pošto su to međunarodne skraćenice pišu se latinicom.

c) Bez tačke se pišu i sledeče skraćenice: dr (doktor), gđa (gospođa), gđica (gospođica).

II Skraćenice koje su nastale od prvog slova ili sloga svake reči u višesložnim izrazima (složene skraćenice) čitaju se različito:

a) neke se čitaju potpuno kao da su svi delivi reči napisani, a pišu se bez tačke, npr.:

VPŠ – Viša poslovna škola

UN – Ujedinjene nacije

PTT – Pošta, telefon, telegraf

b) neke postaju reči pa se čitaju kao skraćenice i menjaju po padežima, npr.:

Bila sam u SAD-u. Iz SAD-a sam donela kompakt diskove sa operskom muzikom.

c) skraćenice preuzete iz stranih jezika pišu se kako se izgovaraju i menjaju se po padežima, npr.:

Uneskova pomoć zemljama u razvoju je dragocena.

Pomoć u hrani i lekovima je stigla od Unicefa.

 

PISANJE TUĐIH REČI

 

U srpskom jeziku, kao i u drugim jezicima, ima mnogo reči koje su preuzete iz jezika drugih naroda i prilagođene našem jeziku. Takve reči danas i ne osećamo kao pozajmljenice, na primer: puška, čarapa, košulja, sat, sapun, kralj i dr.

U drugu vrstu pozajmljenica ili tuđica spadaju reči koje osećamo kao reči stranog porekla. Takve reči treba upotrebljavati s merom: kad za njih nema zamene, u naučnim tekstovima, u oblastima tehnike i sl.

Za pisanje pozajmljenica postoje utvrđena pravila:

I Reči iz klasičnih jezika (grčkog i latinskog) su se odomaćile u našem jeziku i u naučnoj terminologiji i prilagodile duhu našeg jezika, pa se pišu onako kako se izgovaraju: astronomija, instrument, subjekat, hemija, gimnazija, hirurgija; Ciceron, Olimp, Homer, Aristotel, Vavilon, Cezar itd.

II U pisanju reči iz živih jezika ima malo razlika.

a) Zajedničke imenice i pridevi pišu se onako kako se izgovaraju u jeziku iz kojeg su preuzete, ali prilagođeno našem pismu i glasovnom sistemu. Na primer: spiker i tvist se u našem jeziku ne mogu izgovoriti kao u engleskom. U ovakve pozajmljenice spadaju reči: gulaš, ambalaža, intervju, korner, ofsajd, duet, bas, bife, šofer, kompjuter i mnoge druge.

b) Tuđa vlastita imena pišu se različito:

 • izvorno, onako kako se pišu u jeziku iz kojeg potiču, ako se na srpskom pišu latinicom, na primer: Ernest Hemingway (Ernest Hemingvej), Boccaccio (Bokačo), Shakespeare (Šekspir), Chicago (Čikago), New York (Njujork), München (Minhen), Zürich (Cirih); u tom slučaju se u zagradi piše kako se ime izgovara, i to kad se pominje prvi put;
 • onako kako se izgovaraju (fonetski) kad se na srpskom pišu ćirilicom; u tom slučaju se, kad se prvi put pomene ime, u zagradi piše izvorno;
 • fonetski, bez obzira na naše pismo, kad su reči iz slovenskih jezika koji se služe ćirilicom (ruskog, bugarskog, makedonskog itd.); na primer: Jesenjin, Nikolaj Gogolj, Lav Tolstoj, Janevski, Gligorov itd.

c) Imena mnogih stranih gradova, zemalja i druga geografska imena pišu se fonetski i ćirilicom i latinicom ako su već dugo prilagođena duhu našeg jezika, na primer: Njujork, Beč, Venecija, Mađarska, Rim, Solun itd.

 1. Veoma mi se sviđa „Charolija“, na koji sam nabasala preko „Onako, usput…“, rado ću je posećivati. Kao neko ko se nije školovao u ovoj zemlji do fakulteta, nisam imala maltene nijedan čas srspskog jezika, tako da sam samouka, tako da stvarno pozdravljam prilog o pravopisu! Mislim samo da se ne piše 40-tak, 40-tih, itd. već 40-ak, 40-ih, ali nisam sigurna.
  Pozdrav, Dina

 2. Dina drago mi je da ti se dopada ovde kod mene. 🙂 Srpski jezik je težak i za one koji se školuju ovde, a za vas koji završite školu u drugim zemljama mogu samo da zamislim.

  Uvek postoje dileme, da li se nešto piše ovako ili onako, o ovome 40-tak, 40-tih nisam ni razmišljala, mada je logično da si u pravu.

 3. SVAKA ČAST!!! SVAKA ČAST!!! SVAKA ČAST!!!

 4. Bravo!
  Tek sad sam videla da imaš i pravopis, Da sam znala, priključila bih se i ranije.

  Piše se: Baš-čaršija i autoput.

  Paralelni delovi rečenice kad su u suoprtnosti ne moraju da se odvajaju zarezom, to važi samo za suprotonost na rečeničnom nivou: Zadatak je težak ali zanimljiv, međutim: Zadatak je težak, ali je zanimljiv.

  „Ko je to bio? – Upita majka“ – pretpostavljam da je tehnička greška ovo veliko U.

  … „str. (strana)“ – nije strana nego stranica; postoji razlika između stranice, strane i lista. Jedini izuzetak je „naslovna strana“ iako se radi o stranici.

  Skraćenice nastale od prvih slova uvek se pišu bez tačke ili tačaka između, i kad se menjaju po padežima nastavak za padež odvaja se crticom, što nije slučaj sa stranim rečima napisanim u originalu, na primer: Bili smo u Delta Cityju. Dozvoljeno je i Unesko i UNESCO.

  Mala napomena oko stranih reči: sva vlastita imena se transkribuju, a u zagradu se stavlja original, i to samo po želji ili ako postoji neka posebna potreba (na primer, neki stručan rad, pa ime autora, da se kasnije lakše nađe u registru). To važi i za ćirilicu i za latinicu.
  U originalu se pišu samo brendovi, a čak ne moraju ni svi (poglavito se misli na one koji su ušli u široku upotrebu): na primer koka-kola, žilet…

  Tačno je 40-ak, jer kad bi se pisalo 40-tak, onda bi se čitalo: četrdesettak.

  Čarolija, ovo je „moja“ oblast, oduševljena sam. Nadam se da ti ne smetaju ove male napomene.

 5. Свала част :)))

 6. Ово ми се допада!!!

 7. DIVNO….Ali nije mi jasno nešto.Ako se zamjenica vi piše malim slovom u slučaju da se obraćamo firmi, društvu ili nekoj ustanovizašto ste u primjeru napisali!?
  Osnovnoj školi “J.J. Zmaj”, Sremska Mitrovica.

  Obaveštavamo Vas da je…

 8. Vauuu Sandra…hvala ti što si ovo tako pažljivo pročitala i primetila ovu grešku. Do greške je verovatno došlo u „žaru“ pisanja. Ispravljam podhitno. 🙂

 9. Sjajno, i korisno! Bravo, podržavam ideju i mislim da će mnogima koristiti!

 10. Owo je supper!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 11. Жаклина

  Случајно натрчах на Ваш блог који ми се веома допао. Само наставите да пишете!
  Пошто је ово део за граматику налазим се у дилеми. Моје дете је сада трећи разред и из математике учи читање и писање бројеве до 1000. У неким уџбеницима математике бој
  600 чита се шестсто, а у неким да се чита шесто.
  Молим Вас да разрешите ову моју дилему да бих знала који издавач је у праву?
  хвала 🙂

 12. Dobrodošla Žaklina drago mi je da ti se dopada moj blog. 🙂

  Što se tiče pisanja broja 600 slovima, pravilno je „šeststo“ ili „šest stotina“. Dok je „šesto“ nepravilno.

  Šesto se može koristiti kao redni broj i tada je pravilno. Recimo u primeru: „Šesto mesto je zauzeo… „. Nadam se da sam pomogla. Pozdrav.
  🙂

 13. Charolija, odličan ti je blog. Imam jedno pitanje. Kako se zovu meštani sela Šarbanovac? Mislim da je ispravno samo šarbanovčani, a ne šarbovljani. Pozz.

 14. Srpski jezik, ili srpski jezik, zaista sam u dilemi… znam da se prisvojni pridevi sa nastavkom ski, čki… pisu malim slovom, pa zasto onda neprestano svugde ove greske????

 15. Jebote PARTIZAN.
  😛

 16. 👿 😳 😈 🙄 😉 🙄 😀 🙂 😯 😡 😛 joj pvo sto ste napravili je extra

 17. Veliki pozdrav Charoliji. Mi imamo problem sa učiteljicom. Do sada smo primetili da nije najbolja u matematici, ali to je oblast koju, mi u kući poznajemo. Međutim, sada smo naišli na ne znanje i iz srpskog jezika.
  Zadatak glasi: Rečenicu koja je napisana u odričnom obliku treba napisati u potvrdan oblik.
  Rečenica glasi: „Ona te neće izdati.“.
  Deca napišu: „Ona će te izdati.“
  Na to učiteljica ispravi deci kontrolni i skrene im pažnju da je pravilno: „Ona ćete izdati.“
  Kako ja nisam poznavalac srpke gramatike i pravopisa koliko sam poznavalac matematike, molim za odgovor šta je tačno?
  Ja se izvinjavam za svoje greške iz gramatike i pravopisa, ali sam uvek spremna da naučim.

 18. Ona ce te izdati.

 19. Veliki pozdrav Caroliji.Dopada mi se vasa ideja, pa imam jedno pitanje.Ucenik sam sestog razreda i imamo diktat ,pa me inteesuje kako se pise okruzni sud u nisu i jugoslovensko dramsko pozoriste.Hvala unapred. 🙂

 20. Pozdrav Ivana, piše se: Okružni sud u Nišu i Jugoslovensko dramsko pozorište.

 21. Cao,ja sam ucenica 6.razreda i na jednom casu nastavnica srpskog nam je rekla da se pojavio novi pravopis.da li je to tacno,i sta je promenjeno?

 22. vauuu carolija super 🙂 🙂 🙂

 23. vauuu carolija jupii iz nje se bas moze nauciti.. 🙂 🙂 🙂

 24. Kako je pravilnije napisati u pravu ili upravu?

 25. „u pravu si“ 🙂

 26. Прегледно и конкретно.
  Ево једног линка: http://www.pitajtelektora.com/?p=188

 27. Zanima me da li se u sledecem, Osnovni sud u Kragujevcu, sudska jedinica u Topoli, sudska pise malo ili veliko slovo. I da li je ispravno sudska ili sudijska?
  Unapred hvala.

 28. Malo. Osnovni sud u Kragujevcu, sudska jedinica u Topoli.

 29. Дали се пише:
  незанимаме или не занимаме?
  ПОМОЋ?

 30. „Dali?“ se piše odvojeno, „Da li?“, kao i „ne zanima me“.

 31. jovana_s_90@hotmail.com

  Zanima me sta je pravilno:

  Pozivam Vas na…Ili Pozivam vas na…

  S’ postovanjem iIi S postovanjem

  Cula sam za novi pravopis pa me zanima, hitno je.
  The

 32. Kako se piše pravilno: autostakla ili auto stakla ili auto-stakla?

 33. Marija Zdravković

  Kako se pravilno kaže: kolegenica ili koleginica?

 34. Kako se pišu akademski nazivi u skraćeniama za medicinsku struku.
  Da li je ispravno Mr sc.Prim. dr Pera Perić ?

 1. Повратни пинг: Srpski jezik - pravopis | Charolija

 2. Повратни пинг: Pušite se piše zajedno :) | Charolija

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се / Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се / Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се / Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се / Промени )

Повезивање са %s

%d bloggers like this: